Sportsplan for Lyngdal IL Fotball 2019-2022

Ny sportslig handlingsplan for Lyngdal IL fotball.

Hensikten med sportsplanen er å organisere og effektivisere det sportslige arbeidet i fotballgruppa. Arbeidet med sportsplan ledes av sportslig leder som sammen med sportslig utvalg sørger for gjennomføring av sportsplanen. Det er viktig at trenere, fotballstyret og sportslig utvalg er godt kjent med innholdet i sportsplanen og jobber for at sportsplanen gjennomføres gjennom hele året.

For komplett plan, se vedlegg høyre side. 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift